Η εταιρική ταυτότητα είναι η πρώτη και μόνιμη εικόνα που ακολουθεί όλα τα βήματα και την δραστηριότητα μιας επιχείρησης.

Είναι η αρχή για την δημιουργία της εικόνας που αντανακλά το ύφος και την φιλοσοφία που χαρακτηρίζει την επιχείρηση. Η σωστή δημιουργία εταιρικής ταυτότητας ξεκινά από τον εικαστικό σχεδιασμό του λογότυπου, του σήματος και των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Η εταιρική ταυτότητα μπορεί να αποτυπώνεται στα προϊόντα, στην συσκευασία, στην επαγγελματική κάρτα, στο επιστολόχαρτο, στον φάκελο, στα παραστατικά, στην ιστοσελίδα και στην διαφήμιση της επιχείρησης.

Στην ΑΤΟΥ έχουμε την πείρα και την γνώση για να δημιουργήσουμε την εταιρική ταυτότητα που μπορεί να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, να αναβαθμίσει την εικόνα που διαχρονικά θέλει η σύγχρονη επιχείρηση στην επικοινωνία της.